• Phone

  (+977) 1 597 0048

  (+977) 1 458 4574

 • Location

  Gaushala, Bagmati Bridge

 • 24 Hours Emergency Service
  Book Appointment

News & update

World Retinoblastoma Awareness Week at TIO (May 12-18)

 • 2024-05-10 13:54:54
Celebrating World Retinoblastoma Awareness Week (May 12-18) बालबालिकामा हुनसक्ने आँखाको क्यान्सरको पूर्व रोकथाममा सहयोग पुर्‍याऔं । यहि बैशाख ३० गतेदेखि ज्येष्ठ ५ गतेसम्म विश्व रेटिनोब्लाष्टोमा सचेतना सप्ताहको अवसरमा यस समस्याका लागि ओ.पि.डी सेवा, उपचार सेवा तथा प्रोस्थेसिस सफाईको व्यवस्था निःशुल्क रहेको जानकारी गराउदछौं । Call us at 01-5970048 #TilgangaInstituteofOphthalmology #Retinoblastoma #EyeCancer